Ogłoszenie o dofinansowaniu do wymiany pieców

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 kwietnia 2018

Urząd Gminy Poraj przystępuje do realizacji projektu pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – Etap III”, przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej oraz mieszkaniowej.

Wobec powyższego serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Poraj na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania unijnego do wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą.


Spotkanie odbędzie się w czwartek 19.04.2018 r.

o godz. 17.30

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21.


Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 23.04.2018 r. do 7.05.2018 r.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie