Jubileusz 20-lecia Koła Emerytów w Choroniu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 kwietnia 2018

W sali Strażnicy OSP w Choroniu świętowano jubileusz 20-lecia powstania i aktywnej działalności Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów Inwalidów. Było mnóstwo życzeń i wspomnień.

Uroczystość, która odbyła się w strażnicy chorońskiej OSP, w piątek 6 kwietnia, zgromadziła przedstawicieli całej społeczności Choronia i Dębowca, władze Powiatu Myszkowskiego i Gminy Poraj, a przede wszystkim członków koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zaproszonych gości witała przewodnicząca koła Barbara Skóra. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in.: wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo, wójt Łukasz Stachera, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawłowski, przewodnicząca PZERiI w Myszkowie Genowefa Lasecka, ks. Marian Duda, ks. Jan Lisiecki, sekretarz Gminy Maria Magdalena Gurbała, skarbnik Jadwiga Zasik, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk, kierownik Andrzej Kozłowski, który poprowadził uroczystość. W długiej kolejce z życzeniami dla jubilatów ustawili się również: sołtys Choronia Edward Mizera, dyrektor szkoły Dorota Mizera, strażacy z Tomaszem Marchewką, przedstawiciele seniorów z bliźniaczych kół z Poraja (Andrzej Jasiulek), Jastrzębia (Bogusława Chwist), Żarek Letniska (Józef Zimoląg), pszczelarze z Władysławem Rajczykiem, Orkiestra Dęta z Choronia z Wiesławem Dudą, KGW z Henryką Klimek na czele, Robert Gurbała z Rady Sołeckiej Choronia. Do rąk wszystkich seniorów z Choronia trafiły pamiątkowe medale okolicznościowe, ufundowane przez Wójta Gminy Poraj i ręczniki zakupione przez Zarząd Powiatu Myszkowskiego, które wręczyli wicestarosta Anna Socha – Korendo, wójt Łukasz Stachera i przewodniczący Rady Andrzej Pawłowski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków koła. Pamiętano również o tych seniorach, którzy przekroczyli 90 rok życia. Dla seniorów wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej ze specjalnie przygotowanym programem. Młodzież podkreślała jak bardzo ważni są dla nich seniorzy, przecież wnukowie wystąpili dla swoich kochanych babć i dziadków, były życzenia, wiersze, rady dla seniorów i tradycyjne „sto lat”, a także piosenki. Do tańca zagrała Kapela Biesiadna z Choronia. Przewodnicząca Barbara Skóra przypomniała również historię koła, które założone zostało w 1998 roku. Założycielkami były Halina Waloch i Janina Filipecka, która została pierwszą przewodniczącą, pełniąc tę funkcję do śmierci w 2007 roku. Po niej przewodniczenie objęła Halina Kasprzyk, a następnie Jan Wójcik do 2013 roku. Od 2013 roku szefową koła jest Barbara Skóra. Członkowie koła spotykają się z reguły raz w miesiącu. Organizują wycieczki krajoznawcze po Polsce, przy wydatnym wsparciu i organizacji ze strony Urzędu Gminy. Dzięki wsparciu wójta Łukasza Stachery i przewodniczącego Rady Andrzeja Pawłowskiego zwiedzili m.in. Warszawę, Sejm i Senat RP, Sandomierz, Kazimierz, Wisłę, Łowicz, Moszną. Obecnie związek liczy 30 osób. Najmłodsi z nich to 60+, ale są w gronie 80-, i 90 latkowie. „Ponieważ w Choroniu i Dębowcu przybywa emerytów, to mamy nadzieję, że do związku zapisze się więcej osób” – podsumowuje Barbra Skóra. Jak pokazuje aktywność członków koła i panująca tu wspaniała atmosfera, kogo już uprawnia wiek, temu naprawdę warto zasilić szeregi chorońskich seniorów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie