Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu od 15 lat działa na rzecz rozwoju sportu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 kwietnia 2018

Przed piętnastoma laty w Poraju powstało Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu. Odbyły się oficjalne obchody jubileuszu organizacji. Były wspomnienia, wyróżnienia i podsumowania.

W 2003 roku, z inicjatywy grupy działaczy sportowych, postanowiono aktywnie działać na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Poraj. Za główne zadanie przyjęto dążenie do powstania w gminie obiektów sportowych oraz organizację imprez o charakterze sportowym, w różnych dyscyplinach sportowych. Na stałe do kalendarza wpisały się rozgrywki w streetbalu, futsalu, siatkówki plażowej. Z czasem, kolejno dołączały inne dyscypliny. Najaktywniej na tym polu działał inicjator, a dziś honorowy prezes PTKKFiS Łukasz Stachera, który podkreślał w trakcie uroczystości: „To była prawdziwa działalność społecznikowska. Dzięki aktywnej grupie osób, pracowaliśmy nad realizacją imprez sportowych. Nie szczędząc pracy, często własnych pieniędzy i czasu”. - wspominał Ł.Stachera. Należy zaznaczyć, że skromna była wówczas gminna baza sportowa. „Sami przygotowywaliśmy wszystko. Gdy turniej miał odbyć się w niedzielę, już od czwartku pracowaliśmy nad doprowadzeniem boiska do stanu używalności, kosiliśmy trawę, grabiliśmy, wyrównywaliśmy, oznaczaliśmy taśmami, a po przygotowaniu obiektu, sami graliśmy, sami sędziowaliśmy. Często za swoje pieniądze kupowałem nagrody, nie licząc na to czy Urząd Gminy zwróci mi te środki czy nie”. – mówił wójt Stachera. Pomimo zaangażowania ówczesnych władz gminy, wsparcie było niewystarczające. Dążenia działaczy PTKKFiS ziściły się jednak dopiero po 2010 roku. Dziś z przyjemnością i chlubą można aktywnie uprawiać sport na niezliczonej ilości obiektów sportowych, bo wśród nich są: modernizujące się nieustannie tereny Zalewu Porajskiego, basen kąpielowy w Żarkach Letnisku, stadion Polonii Poraj – z nową lokalizacją przy ul. Sportowej - z nowym budynkiem klubowym i z zadbaną płytą boiska, hala sportowa przy Gimnazjum w Poraju, kompleks sportowo – rekreacyjno – kulturalny przy ”Orliku” w Poraju, boiska „Orlik” w Poraju i Żarkach Letnisku, boiska wielofunkcyjne w Jastrzębiu, Choroniu i Kuźnicy Starej, boisko Unii Masłońskie, modernizowany obiekt „Stokrotki” Choroń, Gminne Lodowisko „Biały Orlik”, ściana i kamień do wspinaczki w Poraju, znajdujące się we wszystkich sołectwach gminy siłownie zewnętrzne, place zabaw i inne obiekty. Dziś jest doskonała baza sportowa. Zadaniem, które obecnie stoi przed PTKKFiS to zwiększyć jeszcze bardziej aktywność ruchową dzieci i młodzieży na doskonałej gminnej bazie sportowej. Oficjalne obchody uroczystości, które odbyły się w Sali Widowiskowo- Kinowej „Bajka” w Poraju, były okazją do wręczenia podziękowań za 15-letnią działalność. Obecny prezes organizacji Andrzej Pawłowski otrzymał szereg podziękowań oraz okolicznościowe statuetki od władz Gminy Poraj, które wręczyli wójt Łukasz Stachera i wicewójt Katarzyna Kaźmierczak, od radnych, które wręczyli: wiceprzewodniczący Mariusz Karkocha, radni Edward Mizera, Teresa Ociepka i Małgorzata Rodek, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk, prezes LKS „Polonii” Poraj Michał Grzybowski. Prezes PTKKFiS Andrzej Pawłowski podziękował władzom gminy. Uhonorowano założycieli organizacji: Łukasza Stacherę, Alojzego Jędrzejewskiego i Augustyna Białasa. Pamiętano również we wspomnieniach o byłych działaczach organizacji, którzy odeszli do wieczności. Wyróżnienia otrzymały wszystkie osoby, które na przestrzeni minionych piętnastu lat przyczynili się do działalności organizacji: Łukasz Stachera, Alojzy Jędrzejewski, Augustyn Białas, Urszula Grzywacz, Marcin Jabłoński, Andrzej Knap, Małgorzata Rodek, Łukasz Maszczyk, Maciej Maszczyk, Michał Jakubiec, Marek Kret, Lidia Królak, Joanna Stępień, Izabela Korpol, Ewa Policińska, Paweł Churas, Rafał Picz, Tomasz Dusza, Joanna Dusza, Michał Drzewiecki, Rafał Polegaj, Włodzimierz Duda, Jacek Paca, Przemysław Hajducki, Maria Torbus, Paweł Krzyczmonik, Andrzej Kozłowski, Katarzyna Kaźmierczak, Andrzej Błoński, Michał Grzybowski, Michał Czechowski, Adrian Żak, Jerzy Jędryka, Danuta Służałek – Jaworska, Dorota Mizera, Jadwiga Kidawa, Justyna Krauze – Cieślińska, Jolanta Kocop, Beata Rajczyk, Joanna Sawicka, Beata Cichoń, Mariola Karpowicz, Maria Magdalena Gurbała, Jadwiga Zasik, Magdalena Ryziuk – Wilk, Rafał Kępski, Krzysztof Klimek, Ireneusz Zębik, Anna Socha – Korendo, Jarosław Mazanek, Robert Bączyński, Bartłomiej Romanek, Tadeusz Brzozowski, Elżbieta Pyrkosz, Igor Pyrkosz, ks. Zbigniew Dudek, Paweł Kopacz, Karolina Kopacz, Beata Pasek, Anna Trąbska, Monika Sosnowicz, Patrycja Kluza, Ilona Hadzińska, Grażyna Nowicka, Dominik Barszcz, Jolanta Kozak, Tomasz Klimek, Marcin Jędrzejewski, Krzysztof Całus, Mariusz Karkocha, Andrzej Ludwikowski, Zbigniew Rajczyk, Krzysztof Szustak, Teresa Ociepka, Edward Mizera, Katarzyna Rzepka, Elżbieta Sitek, Sylwester Sawicki, Barbara Caban, Jan Podsiadlik, Anna Ociepka, Edward Kuc, Adam Zaczkowski, Zbigniew Placek, Andrzej Pawłowski. Uroczystość zakończyła multimedialna prezentacja, pokazująca całe piętnastolecie w porajskim sporcie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie