Gmina Poraj

Harmonogram wywozu nieczystości stałych, segregowanych oraz bio

aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Poraj

 

 

 harmonogram trudne dojazdy lipiec 2020 r.

 

 

http://poraj.bip.net.pl/?c=412

 

 

http://poraj.bip.net.pl/?a=4653