Gmina Poraj

Harmonogram wywozu nieczystości stałych, segregowanych oraz bio

aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Poraj

 

 

http://poraj.bip.net.pl/?a=4715

 

http://poraj.bip.net.pl/?a=4885

 

http://poraj.bip.net.pl/?a=4653