Gmina Poraj

Zarządzanie kryzysowe

694 429 076 - Całodobowy telefon kontaktowy

 

(34) 314 77 50 - czynny w godzinach pracy  Urzędu Gminy Poraj