Gmina Poraj

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Poraju

Centrum Integracji Społecznej w Poraju

 

centrum integracji społecznej w Poraju kontynuacja  

Cel projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 osób w tym 32 mężczyzn i 48 kobiet,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - mieszkańców Gminy Poraj i Miasta Myszków
poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej
w okresie realizacji projektu.

 

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 

  

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej w Poraju
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
 
tel. 34 314 52 51 wew. 50
email: cis@ugporaj.pl, e.drzewiecka@ugporaj.pl
 
 
www.cis.ugporaj.pl
 
 
 
Godziny pracy :
 
Poniedziałek :     7:00 - 15:00
Wtorek:                  7:00 - 16:00
Środa:                     7:00 - 15:00
Czwartek:              7:00 - 15:00
Piątek:                    7:00 - 14:00