Gmina Poraj

2019 r.

Powiadomienia Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego w Katowicach 
o jakości powietrza w województwie śląskim w 2019 roku: