Płatności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacja o  terminach i sposobie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Uprzejmie informujemy, że pierwszy termin płatności za gospodarowanie odpadami został przesunięty  do 31 lipca 2013 r. !!!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy na indywidualne rachunki bankowe lub u sołtysa

 

Informacja o płatnościach nieruchomości letniskowych - ryczałt

 

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Inoformacja o płatnościach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi