Czyste powietrze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Cel Programu

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
  • mikroinstalację fotowoltaiczną
  • ocieplenie przegród budowlanych
  • stolarkę drzwiową i okienną
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Formą dofinansowania jest dotacja.

Realizacja programu przewidziana jest lata 2018-2029 r. Budżet programu to 103 mld zł.

 

Więcej o Programie Czyste Powietrze można znaleźć tutaj.

 

Czyste Powietrze w Gminie Poraj