Budowa Centrum Przesiadkowego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji projektu p.n.

Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju

Projekt jest współfinansowany ze środków:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Wartość całkowita projektu: 1 693 254,84 zł

Dofinansowanie: 1 439 266,61 zł