Jednostki Oświatowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Poraj
 
ul. Górnicza 18
42-360 Poraj
tel. 34 314 70 96
tel./fax.(3) 327 22 04
e-mail: zeas@ugporaj.pl

Kierownik: Anna Socha - Korendo

 

 

 
 

SP w Poraju                      Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi w Poraju

                      ul. Górnicza 18
                      tel. 34 314-50-36
                      tel. 34 314 57 29
                      fax.34 314 78 70
                      e-mail: sp.poraj@op.pl
                                                                          spporaj.republika.pl

Dyrektor : Danuta Służałek-Jaworska
Z-ca Dyrektora: Beata Cichoń

 
                        Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku
 
ul. Szkolna 20
tel. 34 314 63 15
tel. 34 314 41 74
fax. 34 314 63 15
www.spzarkiletnisko.pl

 p.o.Dyrektora - wicedyrektor Mariola Karpowicz
 


                      Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu
 
ul. Mickiewicza 1
tel. 34 314 50 45
fax. 34 314 50 45
e-mail: spjastrzab@o2.pl
 
Dyrektor: Jadwiga Kidawa

 

 

                       Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Choroniu
 
ul. Szkolna 9
tel. 34 314 50 33
fax. 34 314 50 33
e-mail: spchoron@poczta.fm
spchoron.wixsite.com/spchoron
 
Dyrektor: Dorota Mizera

                       Szkoła Podstawowa im. Dywizji J.H.Dąbrowskiego w Kuźnicy Starej
 
Kuźnica Stara 34
tel. 34 314 50 46
fax. 34 314 50 46
e-mail : spkuznica@gmail.com
 
Dyrektor:  Sylwia Sygut

 

 

 

                          Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Masłońskim
 
   ul. Sportowa 11
   tel./fax 34 314 53 49
   e-mail: nspmaslonskie@wp.pl
   www.nspmaslonskie.pl
 
   Dyrektor: Paweł Jankowski
   

  


Samorządowe Przedszkole Publiczne w Poraju "Leśne Skrzaty"
 
ul. Jasna 14
tel. 34 314 50 86
fax. 34 314 50 86
e-mail: przedszkoleporaj@wp.pl
www.przedszkoleporaj.pl/ 
 
Dyrektor: Beata Rajczyk

 

 


                                       Samorządowe Przedszkole Publiczne w Żarkach Letnisku

ul. Cicha 12b
tel. 34 314 61 28
fax. 34 314 61 28
e-mail: przedszkole.zarkiletnisko@wp.pl
przedszkole-zarkiletnisko.pl
 
Dyrektor : Joanna Sawicka

 

 

                                                                            Żłobek Gminny w Poraju
 
  ul. Jasna 14
  42-360 Poraj
  tel. 34 314 50 86
  e-mail: zlobekporaj@wp.pl
 
  Dyrektor: Beata Rajczyk

 

  
            Żłobek Gminny w Żarkach Letnisku
 
  ul. Cicha 12 b
  42-311 Żarki Letnisko
  tel. 34 314 61 28
  fax. 34  314 61 28
  e-mail: zlobek.zarkiletnisko@wp.pl
 
  Dyrektor: Joanna Sawicka