Pierwsze robocze spotkanie z sołtysami

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 marca 2019

W sali narad w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze spotkanie sołtysów Gminy Poraj, zorganizowane przez wójt Katarzynę Kaźmierczak po serii zebrań wiejskich. Omówiono plany inwestycyjne i remontowe na rok bieżący. Jak podkreśliła wójt: „Wasze zdanie liczy się dla mnie bardzo. Jesteście najbliżej mieszkańców”. Ustalono regularne, częste spotkania, celem rzeczywistej wymiany informacji o bieżących sprawach w sołectwach.

Spotkanie, które odbyło się w środę 6 marca, zwołane zostało z inicjatywy wójt gminy Katarzyny Kaźmierczak, która pogratulowała, szczególnie nowowybranym sołtysom, a tym którzy w latach ubiegłych pełnili już funkcję sołtysów podziękowała za pracę na rzecz lokalnej społeczności, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę. Spotkanie dotyczyło w dużej mierze planowanych remontów, szczególnie w zakresie dróg i chodników w poszczególnych sołectwach. Sołtysi zapoznali się z przedstawionymi planami prac, których harmonogram powstał po zebraniach wiejskich oraz po analizie dokonanej przez wójt i służby drogownictwa, poprzez wizję lokalną w terenie. Przedstawione plany w zdecydowanej mierze zgodne były z oczekiwaniami sołtysów. Ustalono również, że istnieje potrzeba częstszych spotkań sołtysów z Wójtem Gminy niż tylko spotkania na sesjach Rady Gminy, podczas których sołtysi rzadko zabierają głos, nie mają więc okazji przedstawić potrzeb i problemów swoich miejscowości, pochwalić się sukcesami. Jak podkreśliła wójt: „Wasze zdanie liczy się dla mnie bardzo. Jesteście najbliżej mieszkańców”. Uzgodniono więc wspólnie, że sołtysi będą otrzymywali zawiadomienia o sesjach, ale ich spotkania robocze z Wójtem będą zwoływane często i w innych terminach. Powstało tym samym – „Miniforum Sołtysów Gminy Poraj”, które regularnie będzie się spotykać celem omawiania i planowania spraw dotyczących sołectw. W spotkaniu udział wzięli: Barbara Caban (Poraj), Mirosław Kozieł (Żarki Letnisko), Edward Mizera (Choroń), Dorota Sawicka (Jastrząb), Anna Ociepka (Dębowiec), Jan Podsiadik (Gęzyn), Przemysław Bąk (Kuźnica Stara) oraz Anna Trąbska, Andrzej Kozłowski i Paweł Przystalski z Urzędu Gminy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie