18 kwietnia - Europejski Dzień Praw Pacjenta

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 kwietnia 2023

Dnia 18 kwietnia obchodzony jest Europejski Dzień Praw Pacjenta. Prawa pacjenta obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta określa prawa przysługujące każdemu polskiemu obywatelowi.

Na terenie Europy obowiązuje „Europejska Karta Praw Pacjenta”, w której zawarte zostały informacje o 14 prawach jakie przysługują pacjentom. Prawa te łącznie prowadzą do zagwarantowania „wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia” oraz do zapewnienia wysokiej jakości usług dostarczanych przez różne systemy ochrony zdrowia w Europie.

W najbardziej ogólnym ujęciu podstawowe prawo pacjenta to możliwość decydowania o sobie samym i bycia aktywnym uczestnikiem systemu ochrony zdrowia. W ujęciu szczegółowym na prawa pacjenta składa się wiele konkretnych elementów rozmaitej natury. Podstawą jest Europejska Karta Praw Pacjenta z 2002 r., opracowana przez organizacje konsumentów i pacjentów skupione w Sieci Aktywności Obywatelskiej. Jedna Karta, 14 praw. Dokument ma statut zalecanych praktyk. Opiera się na założeniach Deklaracji Promocji Praw Pacjenta w Europie przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia w 1994 r. Zgodnie z Deklaracją podstawowym prawem pacjenta jest decydowanie o sobie samym. Z kolei podstawowym celem Europejskiej Karty Praw Pacjenta jest zachęcenie pacjentów do odgrywania aktywnej roli w systemie ochrony zdrowia.

Karta Praw Pacjenta wymienia 14 podstawowych praw, są to m.in. prawa do dostępu do profilaktyki i opieki medycznej, informacji, bezpiecznych i dobrej jakości usług, leczenia zgodnie z potrzebami, prawo do wyrażania zgody na zabiegi, wyboru, prywatności i poufności, składania zażaleń i uzyskania rekompensaty.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie