Sesja Rady Gminy Poraj. Uchwała w sprawie basenu przyjęta jednogłośnie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 lipca 2023

W dniu dzisiejszym (17 lipca) o godz. 15.00 zebrała się na XVII Nadzwyczajnej Sesji Rada Gminy Poraj. W toku prac radni podjęli jedną uchwałę: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Myszkowskiego w celu realizacji modernizacji, utrzymania i prowadzenia basenu kąpielowego w Żarkach-Letnisku.

Zgodnie z autopoprawką Wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak, w paragrafie 2 projektu do pierwotnego zapisu: „Nieruchomość zostanie zbyta w celu realizacji modernizacji i utrzymania basenu kąpielowego w miejscowości Żarki-Letnisko”, wprowadzono dodatkowo zapis o prowadzeniu obiektu.

Uchwała przegłosowana została jednogłośnie. Za projektem uchwały opowiedziało się 12 radnych.

Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu w Myszkowie zwrócił się z prośbą o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Myszkowskiego nieruchomości przy ul. Kąpielowej, stanowiącej obecnie własność Gminy Poraj, w celu realizacji modernizacji i utrzymania basenu kąpielowego przez Powiat Myszkowski. Na nadzwyczajnej sesji (10.07), z udziałem wójt Katarzyny Kaźmierczak, radni powiatowi jednogłośnie zdecydowali o podjęciu uchwały intencyjnej w tej sprawie.

Teraz pozyskanie środków zewnętrznych stało się potencjalnie możliwe ze względu na fakt, że zostały uruchomione fundusze, po które może sięgnąć Starostwo, a są niedostępne dla naszej gminy, czyli po wsparcie dla obszarów po byłych PGR-ach, w ramach Programu „Polski Ład”. Realizacja inwestycji polegającej na modernizacji obiektu basenu służyć będzie mieszkańcom Żarek-Letniska, Gminy Poraj i regionu.

Od wielu lat o modernizację basenu zabiegali radni Gminy Poraj. W obecnej kadencji Jolanta Chmura, Krzysztof Klimek i Marcin Makuch, którzy w basenie widzą ogromną szansę dla naszej miejscowości, spotykając się w swoich aktywnych staraniach z pełnym wsparciem pozostałych radnych Rady Gminy, jak również radnych powiatowych, m.in. Mariusza Karkochy czy Anny Sochy - Korendo.

O modernizację zabiegali przedstawiciele organizacji pozarządowych, Towarzystwa Przyjaciół Żarek-Letniska, a także strażacy, którzy pomagali do tej pory w doraźnym czyszczeniu niecki basenu, sołtysi i rady sołeckie czy seniorzy.

Pomimo wzajemnego zrozumienia dla tej sprawy i wspólnych dążeń w doprowadzeniu do modernizacji obiektu nie było to do tej pory możliwe, ani ze środków budżetu naszej gminy, ani ze środków zewnętrznych, gdyż niestety wciąż trudno było o pieniądze na remont samego kąpieliska, a z budżetu własnego gminy, bez wsparcia środków rządowych czy unijnych, było to niemożliwe do realizacji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie