Pozytywna opinia RIO do projektu budżetu Gminy na 2019 rok

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 grudnia 2018

14 grudnia 2018 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Gminę Poraj projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Pozytywna opinia RIO jest efektem realizowanej polityki finansowej Gminy Poraj, potwierdza również konsekwentną realizację przyjętego Programu Postępowania Naprawczego Gminy. Jest to pierwsza pozytywna opinia RIO od momentu rozpoczęcia wdrażania założeń planu oszczędnościowego. Opinia potwierdza, że założenia programu naprawczego są sprawnie, skutecznie i zgodnie z przepisami prawa realizowane. Spełniają jednoczenie oczekiwania organów nadzorujących prawidłowość realizacji gminnego budżetu oraz założeń oszczędnościowych. Uwagi zawarte przez RIO w opinii będą konsekwentnie przez samorząd wdrażane.

Sesja budżetowa zaplanowana została na 28 grudnia br.

 Pozytywna opinia RIO    Pozytywna opinia RIO

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie