Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów znajduje się  przy ul. 3 Maja w Poraju (firma JAWA).

Oddawać będzie można do niego:

 

  • odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, urobek z koszenia oraz liście,

  • zużyty sprzęt RTV i AGD,

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  • zużyte opony,

  • akumulatory,

  • opakowania po zużytych chemikaliach,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m3 miesięcznie z nieruchomości

 

Punkt będzie czynny dla mieszkańców Gminy Poraj w celu dostarczenia odpadów od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00. Zostanie ustalony również jeden dzień w godzinach popołudniowych.