Niska Emisja 2016

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił pilotażowy program pn. "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji", w ramach którego o udzielenie dofinansowania w  formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

27 czerwca uruchomiony został Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielają szczegółowych informacji na temat programu oraz służą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

 

Szczegółowe informacje o zadaniach objętych programem i maksymalnych kwotach dofinansowania, a także regulamin programu oraz niezbędny do wypełnienia wniosek znaleźć można pod linkiem

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy

 

Kontakt :

E-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl

Telefon: (32) 60 32 252

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie