Dzień Sołtysa w Gminie Poraj

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 marca 2019

Ogólnopolski Dzień Sołtysa to wyjątkowe święto. Z tej okazji, w poniedziałek 11 marca br., w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów naszej gminy.

Sołtys to funkcja znana na polskiej wsi od wieków. Człowiek pełniący tę funkcję zawsze był liderem i animatorem życia mieszkańców danej miejscowości, autorytetem. W obecnej Polsce, sołtys to przede wszystkim podstawa i opoka władzy samorządowej. To właśnie on ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoje pomysły, obawy i potrzeby związane z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości. W Gminie Poraj pracuje 8 sołtysów, którzy w lutym zostali wybrani przez mieszkańców miejscowości, na nową 5-letnia kadencję. Dzień Sołtysa to wyjątkowe święto, zwłaszcza w Gminie Poraj. Z tej okazji w poniedziałek 11 marca br., w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów naszej gminy. Wzięli w nim udział sołtysi: Barbara Caban (Poraj), Mirosław Kozieł (Żarki Letnisko), Sławomir Widawski (Masłońskie), Edward Mizera (Choroń), Przemysław Bąk (Kuźnica Stara), Jan Podsiadlik (Gęzyn), Dorota Sawicka (Jastrząb) oraz Anna Ociepka (Dębowiec) i władze gminy: wójt Katarzyna Kaźmierczak i przewodniczący Rady Gminy Sylwester Sawicki, którzy byli gospodarzami tego spotkania. Było ono okazją do podziękowań za trud i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków społecznych przez sołtysów. Do rąk sołtysów powędrowały okolicznościowe upominki oraz życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także owocnej współpracy z samorządem i mieszkańcami sołectw. Sołtys, jako główny reprezentant władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym, jest najlepszym pośrednikiem między gminą a mieszkańcami. Na co dzień zajmuje się sprawami swoich lokalnych społeczności. Stara się rozwiązywać razem z samorządem gminnym problemy mieszkańców wsi. To również dzięki zaangażowaniu sołtysów mieszkańcy coraz chętniej angażują się w organizację festynów czy innych wydarzeń, biorą udział w konkursach oraz innych inicjatywach integrując się we wspólnym działaniu. Kompetencje sołtysa są dość szerokie: reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje i organizuje zebranie wiejskie, realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa, w zakresie ustalonym przez Radę dokonuje m.in. poboru podatków, uczestniczy w sesjach Rady, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie