W Gminie Poraj najwyższy odsetek segregowanych odpadów

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 lutego 2020

GUS podał najnowsze dane statystyczne dotyczące gospodarki odpadami. Na koniec 2018 roku w Gminie Poraj poziom segregacji odpadów wyniósł 48,60 %. Jest to wynik plasujący Gminę Poraj w puli samorządów, gdzie ten odsetek jest największy. Jednocześnie jest to najlepszy wynik wśród samorządów na terenie powiatu myszkowskiego, i jeden z najwyższych w regionie.

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.
Spośród gmin powiatu myszkowskiego, Gmina Poraj odnotowała najlepszy odsetek w badanym obszarze:
Poraj - 48,60%
Myszków - 38,70%
Żarki - 32,50%
Niegowa - 24,40%
Koziegłowy - 18,70%
W zestawieniu z gminami spoza powiatu myszkowskiego:
Lipie 16,6%
Krzepice 18,8%
Kłobuck 23%
Panki 21%
Poczesna 37,7%
Przystajń 26,3%
Blachownia 22,8
Konopiska 20%
Olsztyn 47,7%
Starcza 24,4%
Herby 24,7
Ciasna 19%.
Jak wyjaśnia GUS, wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku" za 2018 rok stanowi udział procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane. Urząd podkreślił, że wskaźnik ten dotyczy zbiórki selektywnej, a nie procesów przetwarzania odpadów i nie jest wskaźnikiem ilościowym opisującym zjawisko recyklingu. Według GUS dane do wyliczania wskaźnika gromadzone są na formularzu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, które składają podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – w tym odbieraniem lub zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych. Z danych GUS wynika, że w 2018 roku w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 proc. ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

poziom segregacji gmina poraj

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie