Ulica Mickiewicza w Jastrzębiu z kanalizacją i nawierzchnią drogi

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 listopada 2023

Zakończyła się budowa kanalizacji i drogi w ciągu ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu. Na ten moment czekali mieszkańcy Jastrzębia. Wykonawcą inwestycji na zlecenie Urzędu Gminy Poraj było Przedsiębiorstwo „Hydromex Plus” z Częstochowy. Swojego zadowolenia nie kryją radni Sylwester Sawicki – przewodniczący Rady Gminy i Waldemar Sitek, którzy zabiegali o realizację tego przedsięwzięcia.

„Zakończyły się wszelkie procedury związane z realizacją tego zadania: przeznaczyliśmy środki na inwestycję, rozstrzygnęliśmy przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę, z którym została podpisana umowa. Pogoda również w większości dni sprzyjała robotom, więc nie czekaliśmy ani jednego dnia, ruszyliśmy z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w następstwie nowej drogi. Prace przebiegły szybko i bezkolizyjnie” – podsumowuje Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.

Inwestycja sięga kwoty blisko 3,7 mln zł, która pochodzi z gminnego budżetu. Mieszkańcy mogą cieszyć się z kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków oraz nową nawierzchnią drogi.

O to, by inwestycja została jak najszybciej zrealizowana starali się: przewodniczący Rady Gminy Sylwester Sawicki, radny Waldemar Sitek, radna powiatowa Anna Socha – Korendo i sołtys Dorota Sawicka, napotykając na osobiste zaangażowanie w realizację inwestycji ze strony Wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak i przychylność pozostałych radnych.

Zakres robót objął: kanalizację sanitarną na długości 864,5m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej, studzienki kanalizacji sanitarnej, kanalizacja tłoczna PE, studnia rozprężna z kręgów betonowych, przepompownia ścieków, a co najważniejsze rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Warto przypomnieć, że kanalizacja miejscowości Jastrząb trwa etapami i poszczególnymi ulicami już od kilku lat. Gmina nieustannie czyni starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych, by móc realizować tę najbardziej pożądaną przez lokalną społeczność inwestycję w postaci kanalizacji i przebudowanych odcinków dróg. Gmina robi to sukcesywnie w miarę pozyskiwanych funduszy. Niedawno zbudowany został również chodnik w części ul. 19 Stycznia. Budowa dalszego odcinka kanalizacji to historyczny moment dla mieszkańców.

„Bardzo się cieszę że, udało się dokończyć kanalizację przy ul. Mickiewicza i zbudować od nowa bardzo zniszczoną nawierzchnię drogi. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałem że uda się wykonać tę inwestycję, ponieważ mamy bardzo trudny okres za sobą. Obecny Samorząd rozpoczął kadencję z Programem Naprawczym, który wyeliminował praktycznie inwestycje w naszej gminie. W chwili gdy wskaźniki zadłużenia spadły poniżej maksimum i pojawiła się pozytywna opinia RIO, przyszła do nas pandemia, która przewartościowała wszystko, a inwestycje odeszły na dalszy plan. Zaraz za pandemią pojawił się kryzys energetyczny. Ceny usług i materiałów budowlanych zaczęły rosnąć lawinowo. Trudno planować inwestycję w takich realiach, gdzie w chwili ogłoszenia przetargu ceny są już dużo wyższe od tych na etapie planowania. Na szczęście w tym roku ceny usług stabilizują się, co pozwala śmielej myśleć o inwestycjach w przyszłości. Na koniec chciałbym podziękować Pani wójt Katarzynie Kaźmierczak, że od samego początku widziała potrzebę wykonania tej inwestycji w pierwszej kolejności, jest otwarta na rozmowy i nie unika trudnych tematów. Podziękowania dla Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Sawickiego, który jest mocno zaangażowany w sprawy Jastrzębia i bez jego mocnego wsparcia byłoby trudniej. Dziękuję również całej Radzie Gminy Poraj, za zrozumienie i umiejętność wypracowania kompromisu w wielu tematach” – mówi Waldemar Sitek, radny Rady Gminy.

A przewodniczący Rady Sylwester Sawicki dodaje: „Cieszę się, że udało się zrealizować tę inwestycję. W radzie gminy, po konstruktywnej dyskusji radnych, przeznaczyliśmy środki na jej wykonanie, Urząd Gminy sprawnie przeprowadził wszystkie procedury inwestycyjne. W imieniu mieszkańców pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w budowę tej bardzo ważnej drogi. Cieszę się, że wspólnie dbamy o zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej gminy i zapewniamy realizację oczekiwanych i planowanych inwestycji”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie