Kolejna pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 grudnia 2018

Gmina Poraj otrzymała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. To kolejna w ostatnich dniach, po projekcie budżetu, pozytywna opinia, którą Gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Aktualnie Gmina Poraj konsekwentnie wdraża zapisy Programu Postępowania Naprawczego.

opinia RIO WPF Gmina Poraj opinia RIO WPF Gmina Poraj opinia RIO WPF Gmina Poraj 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie